เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รวมนิทานเว็บไซต์เล็กๆที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับนิทาน เช่น รวบรวมข้อมูลนิทานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ห้องสมุด เว็บไซต์ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเท่าที่จะหาได้ เอามาไว้ที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ในช่วงแรกข้อมูลอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ แต่เราจะทยอยเพิ่มข้อมูลเรื่อยๆ จนกว่าข้อมูลจะครบถ้วนมากที่สุด

เราสามารถติชมและแนะนำให้ทีมงานเว็บไซต์นิทานเข้ามาได้ผ่านช่องทางการคอมเมนต์ที่กล่องแสดงความคิดเห็นทุกหน้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ ระบบจะแจ้งเตือนไปให้ทีมงานและเก็บข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ เพื่อนำไปปรับปรุงและต่อยอดเว็บไซต์ของเราขึ้นไปเรื่อยๆ

เว็บไซต์ของเรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับนิทานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านในภูมิภาคต่างๆ นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ นิทานพื้นบ้านภาคกลาง นิทานพื้นบ้านภาคใต หรือ นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน ไปจนถึงนิทานสากล นิทานภาษาอังกฤษ นิทานอีสป เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้เหมาะสำหรับเด็ก เช่น ภาพระบายสีนิทานต่างๆ ภาพประกอบ สื่อการเรียนการสอน เพลงประกอบการเรียนรู้เป็นต้น

ทางผู้จัดทำหวังว่าเว็บไซต์เล็กๆแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากเราทราบว่าจุดใดที่บกพร่อง จะน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่ครบถ้วนและดีที่สุด