Tag นิทานชีวิต

ความหมายของนิทานชีวิต

นิทานชีวิตเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มักมีตัวละครที่เป็นมนุษย์ธรรมดา ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง