Tag นิทานปริศนา

ความหมายของนิทานปริศนา

นิทานปริศนามันจะมีการผูกถ้อยคำหรือปริศนาไว้ท้ายเรื่อง ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังไปตีความหมาย ทำให้มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีความสุข