Tag นิทานสอนเด็ก

นิทานเรื่องเด็กชายชอบโกหก ทำให้ชาวบ้านไม่เชื่อเขาอีกต่อไป

เด็กชายผู้ที่ชอบพูดโกหก ในตอนแรก ๆ ชาวบ้านต่างก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูด พอนานวันเข้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ๆ เด็กชายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน แต่ไม่มีใครเชื่อเขาอีกต่อไป