Tag นิทานเรื่องกวางกับหมาป่า

นิทานเรื่องกวางกับหมาป่า

นิทานเรื่องกวางกับหมาป่า
ในป่าหนึ่ง มีสองสัตว์น่ารักอยู่คู่กันอย่างเป็นเพื่อนที่แท้จริง นั่นคือกวางชายที่ชื่อว่า รอร์ และหมาป่าเพศผู้ที่มีชื่อว่า ลิโอน