Tag นิทานเรื่องกวางกับหมูป่า

นิทานเรื่องกวางกับหมูป่า

นิทานเรื่องกวางกับหมูป่า
ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่อันเต็มไปด้วยความสดชื่นและสะดวกสบาย มีกวางชายอยู่อย่างสงบสุข มีชีวิตอยู่ด้วยกันกับหมูป่าหนุ่ม เขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว