Tag นิทานเรื่องกวางในคอกวัว

นิทานเรื่องกวางในคอกวัว

นิทานเรื่องกวางในคอกวัว
ฟาร์มน้อยหนึ่งที่ตั้งอยู่ในสนามหญ้าร้อนแห่งหนึ่ง ในฟาร์มนี้มีความสงบเงียบสง่า แต่ก็มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย