Tag นิทานเรื่องขวานกับคนตัดไม้

นิทานเรื่องขวานกับคนตัดไม้

นิทานเรื่องขวานกับคนตัดไม้
ในป่าหนาวที่เงียบสงบ มีคนตัดไม้ชื่อว่ามาร์ค ทำงานกำลังใจในการตัดไม้เพื่อให้ได้ไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาและครอบครัว