Tag นิทานเรื่องชายชรากับกระรอก

นิทานเรื่องชายชรากับกระรอก

นิทานเรื่องชายชรากับกระรอก
ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่นอกเมือง, มีชายชราชื่อ "ประสิทธิ์" ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ท่ามกลางสวนผักและต้นไม้สีสัน