Tag นิทานเรื่องชาวนากับงู

นิทานเรื่องชาวนากับงู

นิทานเรื่องชาวนากับงู
คุณพรนำงูไปยังบ้านของเขาและดูแลเอาใจใส่ มีหมอนายแพทย์ที่ช่วยรักษาและตรวจสอบสภาพของงู เพียงไม่กี่วันเท่านั้น งูได้เริ่มหายจากบาดเจ็บของตัวเอง