Tag นิทานเรื่องดักแด้กับนก

นิทานเรื่องดักแด้กับนก

นิทานเรื่องดักแด้กับนก
ในป่าหนึ่ง มีดักแด้ซึ่งเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะเป็นผีเสื้อ นกตัวหนึ่งบินผ่านมา ดักแด้นี้เป็นกำลังใจสูงสุดของเขา