Tag นิทานเรื่องต้นโอ๊กกับต้นอ้อ

นิทานเรื่องต้นโอ๊กกับต้นอ้อ

นิทานเรื่องต้นโอ๊กกับต้นอ้อ
ในป่าใหญ่อันกว้างใหญ่, มีต้นไม้สองต้นที่สองคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกัน. ต้นหนึ่งคือต้นโอ๊ก ที่มีใบหนาแน่นและรูปร่างทรงกลม. อีกต้นคือต้นอ้อ ที่มีใบลายสวยงามและกิ่งไม้เลื้อยและยืดหยุ่น.