Tag นิทานเรื่องนายพรานกับราชสีห์

นิทานเรื่องนายพรานกับราชสีห์

นิทานเรื่องนายพรานกับราชสีห์
ในป่าหนึ่ง มีนายพรานชื่อ "ธนา" ซึ่งเป็นนายพรานที่มีความกล้าหาญและความชอบผจญภัยมาก ธนารักการสำรวจและค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในป่า