Tag นิทานเรื่องน้ำกับไฟ

นิทานเรื่องน้ำกับไฟ

นิทานเรื่องน้ำกับไฟ
หนึ่งครั้งในป่าร่มโรงหญ้ามีน้ำและไฟได้เจอกันเป็นครั้งแรก ทั้งคู่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกันมานานแต่ไม่มีโอกาสพบกันมาก่อน