Tag นิทานเรื่องปูกับงู

นิทานเรื่องปูกับงู

นิทานเรื่องปูกับงู
ในคืนที่สงบเงียบ ปูกำลังพบเจอกับเพื่อนในป่าทุกตัว ไปจนกระทั่งเขาได้เจองูน้อยสีเขียวเจ้าของป่าที่ชื่อ "งูเขียว"