Tag นิทานเรื่องสิงโตทะเลกับปลา

นิทานเรื่องสิงโตทะเลกับปลา

นิทานเรื่องสิงโตทะเลกับปลา
ในสมุทรสวยงามแห่งหนึ่ง มีสิงโตทะเลชื่อว่าราฟา มันเป็นสิงโตที่มีพระนามชื่อเสียงและมีความสามารถในการว่ายน้ำและล่าอย่างยอดเยี่ยม