Tag นิทานเรื่องหนูกับกระต่าย

นิทานเรื่องหนูกับกระต่าย

นิทานเรื่องหนูกับกระต่าย
นูน่าและตากิชอบที่จะไปสำรวจสิ่งใหม่ และพวกเขามักจะทำการผจญภัยไปพร้อม ๆ กันในป่าดงนี้ วันหนึ่ง, พวกเขาได้ยินเสียงเพลงสดใสจากที่ไกล ๆ ทางภาคตะวันตก