Tag นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง

นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง

นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง
ในป่าลึกมีหนูน้อยหนึ่ง ที่ชื่อว่าลิตเติ้ล มีชื่อเรียกอีกอย่างคือ "หนูน้อยหมวกแดง" เพราะเขามักใส่หมวกแดงสดใสเมื่อออกเดินทาง