Tag นิทานเรื่องหมาป่าสามตัว

นิทานเรื่องหมาป่าสามตัว

นิทานเรื่องหมาป่าสามตัว
นานมาแล้วในป่าสมบูรณ์แห่งหนึ่ง มีหมาป่าสามตัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันในหญ้าหนาวของป่านั้น ชื่อของพวกเขาคือ อินู, โซโกะ, และมารุ