Tag นิทานเรื่องเพื่อนรักของหมีขาว

นิทานเรื่องเพื่อนรักของหมีขาว

นิทานเรื่องเพื่อนรักของหมีขาว
ในป่าหิมะที่สวยงามอันเงียบสงบ มีหมีขาวชื่อว่าฟลัฟ หมีขาวนี้มีขนขาวที่นุ่มนวลและตาสีฟ้าที่อ่อนหวาน เธอเป็นเจ้าภาพในป่าแห่งนี้และเป็นมิตรกับทุกสัตว์ในป่า