Tag นิทานเรื่องแมวกับปลา

นิทานเรื่องแมวกับปลา

นิทานเรื่องแมวกับปลา
ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีแมวสีดำชื่อว่ามิวด์เป็นเจ้าของบ้านแห่งนั้นอยู่ แมวสีดำนี้เป็นแมวที่เก่งฉลาดและชอบจับปลามากินเป็นอาหารกลางวันของเขา