Tag นิทานเรื่องแมวเจ้าปัญหา

นิทานเรื่องแมวเจ้าปัญหา

นิทานเรื่องแมวเจ้าปัญหา
ในหมู่บ้านน้อยๆ ที่อยู่ภายใต้เงาแม่ซากุระ มีแมวเจ้าชื่อว่ามิวโกะ มันมีขนาดเล็กแต่มีเสียงสูงร้องเสียงดังอย่างมาก