Tag นิทานเรื่องแม่ม้ากับลูกม้า

นิทานเรื่องแม่ม้ากับลูกม้า

นิทานเรื่องแม่ม้ากับลูกม้า
ในป่าแห่งหนึ่ง มีแม่ม้าชื่อ "นางเอ้" และลูกม้าชื่อ "เจ้าเบน" พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าเหล่านี้กันมาตลอดชีวิต นางเอ้เป็นแม่ม้าที่ใส่ใจและรักลูกม้าของเธออย่างมาก