Tag นิทานเรื่องไก่ได้พลอย

นิทานเรื่องไก่ได้พลอย

นิทานเรื่องไก่ได้พลอย
วันหนึ่ง ไก่กุ๊กกำลังเขี่ยหาอาหารอยู่ในลานบ้าน เจอพลอยเล็กๆ สีแดงสดใสที่ถูกทิ้งอยู่ตรงหน้ามัน พลอยนั้นสวยงามและมีแสงเงาที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อไก่กุ๊กเห็นพลอยนั้น มันไม่ได้สนใจหรือประสงค์พลอยนั้นเลย