นิทานเรื่องกระบอกอือฮือ

ปู่คำมันจะแกล้งชาวเขมร วันหนึ่งปู่คำตัดบอกไม้มาบอกหนึ่งแล้วก็ตดใส่ในบอกหั้นตึงวัน พอวันที่จะเอาไปหื้อชาวเขมรดมก็ขี้ใส่แหมหน้อย แล้วก็ตึดปากบอก กำไปกายหน้าบ้านชาวเขมร เขมรก็ถามว่า

“ปู่คำ นั่นถือบอกอะหยังน่ะ”

“บอกอือฮือ”

“บอกจะใดบอกอือฮือ อะหยังอยู่ในนั้น”

“มึงใคร่รู้กา”

“เอ่อ บอกอือฮือ เราบ่เคยหัน เราขอย่ำคำเต๊อะ

“ของนี้บ่ใช่ของดีย่ำ เป็นของดีดม”

ชาวเขมรก็ขอดม ปู่คำก็เอาบอกอือฮือยื่นหื้อ พอชาวเขมรรับมาก็เปิดดม แล้วรองออกมาว่า

“อือฮือ เหม็น”