นิทานเรื่องขมุหม่าข้าว

มีขมุคนหนึ่งมารับจ้างทำงานกับคนไต หน้าที่ของขมุคนนี้คือหม่าข้าว(แช่ข้าว) ขมุทำทุกวันก็รู้สึกเบื่อ วันหนึ่งจึงบอกพ่อเลี้ยงว่า

“พ่อเลี้ยงๆ ข้าบ่ไหวละเน่อ เมื่อไหร่ๆ ก็ให้ข้าหม่าข้าวทุกวัน”

พ่อเลี้ยงก็ว่า “ไม่เป็นไร วันนี้ไม่หม่าข้าวก็ได้ ให้มึงไปตักน้ำมาก่อน”

ขมุคนนั้นก็ไปตักน้ำมาใส่โอ่ง เสร็จแล้วพ่อเลี้ยงก็ว่า

“ตักน้ำมาแล้วตักข้าวสารใส่เหียเน่อ”

ขมุก็ไม่ทันคิด ก็ตักข้าวสารใส่ แล้วก็ไปนอนคิดดู พอคิดได้ก็มาคุยกับพ่อเลี้ยงว่า

“งั้น วันนี้ข้าก็ได้หม่าข้าวอีกแล้วน่ะสิ”