นิทานเรื่องขมุเจ้าเล่ห์

ไอ่แก้วเป็นขมุอยู่รับใช้พ่อเลี้ยงคำแดงที่ปางช้าง เช้าวันหนึ่งพ่อเลี้ยงสั่งหื้อผ่อไหข้าว

“แก้วเอ๊ย มึงผ่อปางตวย ผ่อไหข้าวตวยเน่อ กูจะไปการกำ”

ไอ่แก้วรับคำแล้วก็นั่งผ่อ ผ่อตึงปางและผ่อตึงไหข้าว ไฟก็ลุกโว่ๆ น้ำหมอนึ่งแห้ง ข้าวไหม้หมด พอสักเก้าโมง พ่อเลี้ยงปิ๊กมาหันไหข้าวไหม้ก็ว่า

“โหะ ยังบ่ปลดไหข้าวเตื้อ ไอ่แก้ว”

“บ่ปลดเตื้อ พ่อบ่สั่งปลดนี่”

“ก็กูบอกหื้อผ่อ”

“บอกหื้อผ่อ ผมก็ผ่อ”

“คิงผ่อหยั่งใด เข้าสุกคิงก็ปลดก่า”

“ก็พ่อเลี้ยงบ่ได้สั่งจะอี้ลู้”

พ่อเลี้ยงเถียงมันบ่แพ้ ยอมก๊าน อยู่ต่อมาแหมวัน พ่อเลี้ยงก็ใช้ไปเฝ้าไหข้าวแหมและสั่งว่า “ถ้าข้าวสุกหื้อคิงปลดไหข้าวเหียเน่อ”

ไอ่แก้วก็รับคำอย่างดี แล้วก็นั่งขดถวาย เอาขางาบเงิง กำเดียวผึ้งบินเข้าขามัน มันก็กล็อกน่องงับ ผึ้งจี้มัน มันก็ฟั่งง้างขาดีดไปถูกไหข้าวฟุ้งหมด บ่ได้กิ๋นสักกำ