นิทานเรื่องคนขี้เห่อ

อันนี้เป็นเรื่องแก่บ้าน คือว่าบ้านหนึ่งก็ขาดแก่บ้านไป ชาวบ้านก็ไปเลือกมาก็ได้อ้าวมาเป็นแก่บ้าน ทีนี้เมื่อได้เป็นแก่บ้านแล้ว เปิ้นก็ตั้งหื้อไปรับตราตั้งที่อำเภอ ทีนี้เขาก็ไปรับตราตั้ง ตัดเครื่องแบบอะหยังเรียบร้อยแล้ว จุกจาอำเภอมาบ้านละ แต่งตัวโก้เท่ มาถึงก็ฮ้องลูกฮ้องเมียมาละ

“อี่หน้อยๆ ไปบอกหื้อแม่มึงมาลอ บ่าเดี่ยวนี้นา พ่อได้เป็นใหญ่แล้วเน่อ ตั้งแต่นี้ไปจะกินข้าวกับสูบ่ได้แล้วเน้อ หื้อสูดาหื้ออี่พ่อที่หนึ่ง ทางอำเภอเปิ้นว่าอั้น”

“เอ่อ ก็ดีละ” เมียมันอยู่ตังในเรือนเอิ้นมา

“กำนี้ดีละนา กอนบ่ได้กินข้าวโตยกั๋น เรื่องนอนก็บ่ต้องนอนโตยกันเน่อ”

“โอ เรื่องอันนั้นนา เปิ้นบ่ว่า เปิ้นว่าเรื่องกินข้าวบ่ดาย บ่เป็นหยังนอนโตยกันก็ได้” เมียมันก็เดือดว่า

“บ่ได้ๆ กอนกินข้าวโตยกันบ่ได้ ก็นอนโตยกันบ่ได้ละ อี่หน้อยค่ำมานา อี่แม่จะหับประตูใส่แช่เหีย ท่าผ่อเต๊อะ”

“บ่เป็นหยัง นอนนอกก็นอนนอก ข้าขอไปเยี่ยวตังในหั้นเน่อ”

เรื่องคนขี้เห่อก็มีเท่าอี้