นิทานอ่านแล้วดีต่อใจ

นิทานอ่านแล้วดีต่อใจเนื่องจากนิทานสามารถสอดแทรกเรื่องราวได้หลากหลาย สร้างจินตนาการได้ไม่มีขีดจำกัด ช่วยเพิ่มพัฒนาการทางภาษา

นิทานเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นิทานมีทั้งประเภทที่เล่าเพื่อความบันเทิงและประเภทที่เล่าเพื่อสอนใจ นิทานที่เล่าเพื่อความบันเทิง เรียกว่า นิทานสนุกสนาน นิทานที่เล่าเพื่อสอนใจ เรียกว่า นิทานคุณธรรม

นิทานอ่านแล้วดีต่อใจ เป็นนิทานที่อ่านแล้วรู้สึกมีความสุข อบอุ่นใจ สบายใจ นิทานเหล่านี้มักมีเนื้อหาที่อ่อนโยน อบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความหวัง เป็นต้น นิทานอ่านแล้วดีต่อใจสามารถช่วยเยียวยาจิตใจ เติมเต็มความสุขให้ชีวิตได้

ประโยชน์ของนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ

นิทานอ่านแล้วดีต่อใจมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยเยียวยาจิตใจ นิทานอ่านแล้วดีต่อใจสามารถช่วยเยียวยาจิตใจที่อ่อนล้า เหนื่อยล้า เศร้าหมองได้ เช่น นิทานที่เล่าเกี่ยวกับความรัก ความอบอุ่น ความเมตตากรุณา เป็นต้น
 • เติมเต็มความสุขให้ชีวิต นิทานอ่านแล้วดีต่อใจสามารถเติมเต็มความสุขให้ชีวิตได้ เช่น นิทานที่เล่าเกี่ยวกับความหวัง ความฝัน เป็นต้น
 • ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ นิทานมักมีเนื้อหาที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น ชวนติดตาม นิทานจึงสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้
 • ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นิทานมักมีเนื้อหาที่ชวนให้เด็กๆ คิดวิเคราะห์ เช่น นิทานสอนให้เด็กๆ รู้จักแยกแยะความดีความชั่ว รู้จักคิดแก้ปัญหา เป็นต้น
 • ช่วยพัฒนาทักษะภาษา นิทานมักมีภาษาที่ไพเราะ สนุกสนาน นิทานจึงสามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาได้

ตัวอย่างนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ

นิทานอ่านแล้วดีต่อใจมีมากมายหลายเรื่อง ตัวอย่างนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ เช่น

 • นิทานเจ้าหญิงนิทรา สอนให้เด็กๆ รู้จักความหวังและความฝัน
 • นิทานซินเดอเรลล่า สอนให้เด็กๆ รู้จักความดี ความเมตตากรุณา
 • นิทานลูกหมูสามตัว สอนให้เด็กๆ รู้จักความขยันขันแข็ง
 • นิทานไก่กับไข่ทองคำ สอนให้เด็กๆ รู้จักความซื่อสัตย์
 • นิทานปลาบู่ทอง สอนให้เด็กๆ รู้จักกตัญญู

วิธีเลือกนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ

ในการเลือกนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เนื้อหา นิทานควรมีเนื้อหาที่อ่อนโยน อบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความหวัง เป็นต้น
 • ภาษา นิทานควรใช้ภาษาที่ไพเราะ เข้าใจง่าย
 • ตัวละคร ตัวละครในนิทานควรมีบุคลิกที่น่ารัก น่าชื่นชม
 • ตอนจบ ตอนจบของนิทานควรจบลงอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ควรเลือกนิทานที่เหมาะกับวัยและความสนใจของผู้อ่านด้วย

วิธีอ่านนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ

ในการอ่านนิทานอ่านแล้วดีต่อใจ ควรอ่านอย่างตั้งใจ เพลิดเพลิน ไม่ควรอ่านให้เด็กๆ รู้สึกเบื่อหรือเครียด ควรเลือกนิทานที่เหมาะกับวัยและความสนใจของเด็กๆ ควรอ่านนิทานให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการฟัง เช่น ถามคำถามให้เด็กๆ ตอบ ชวนเด็กๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน เป็นต้น

นอกจากการอ่านนิทานแล้ว ผู้ปกครองและครูควรส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับสิ่งดีๆ ในชีวิต เช่น ความรัก ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความหวัง เป็นต้น เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นคนดีของสังคม

นิทานอ่านแล้วดีต่อใจเป็นสื่อที่ทรงคุณค่าในการเยียวยาจิตใจ เติมเต็มความสุขให้ชีวิต ผู้ปกครองและครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กๆ ได้อ่านนิทานอ่านแล้วดีต่อใจอยู่เสมอ