ความหมายของนิทานเทพนิยาย

นิทานเทพนิยายเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มักมีตัวละครจากความเชื่อพื้นบ้าน (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้)

นิทานเทพนิยายเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มักมีตัวละครจากความเชื่อพื้นบ้าน (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นิทานเทพนิยายมักมีจุดจบที่มีความสุข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหวังและความฝันของมนุษย์

นิทานเทพนิยายมีความหมายสำคัญหลายประการ ดังนี้

  • สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรม นิทานเทพนิยายแต่ละเรื่องมักสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยนั้น เช่น นิทานเรื่อง “เจ้าหญิงนิทรา” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตและความรักแท้ นิทานเรื่อง “ซินเดอเรลลา” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องความดีงามและความกตัญญู เป็นต้น
  • สอนให้รู้จักความดี ความชั่ว นิทานเทพนิยายมักสอนให้เด็กๆ รู้จักความดี ความชั่ว ความกล้าหาญ ความเมตตา และความเสียสละ เช่น นิทานเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” สอนให้เด็กๆ รู้จักอันตรายจากคนแปลกหน้า นิทานเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ” สอนให้เด็กๆ รู้จักความยุติธรรม เป็นต้น
  • สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ นิทานเทพนิยายมักมีตัวละครที่แปลกใหม่และเหตุการณ์ที่เหนือจินตนาการ สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

นิทานเทพนิยายจึงมีความสำคัญต่อเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสื่อที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้และเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ