นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ

ทอมเริ่มรู้สึกมีความสุขมากขึ้น การเลี้ยงแกะไม่เพียงเป็นหน้าที่ แต่กลายเป็นทริปที่ทำให้ทอมรู้สึกมีความสุขและมีความสมหวังในชีวิต


ในหนึ่งหมู่บ้านนอกเมือง มีเด็กน้อยชื่อ “ทอม” ที่มีความชื่นชอบทางด้านธรรมชาติ ทอมมีความฝันที่จะเลี้ยงแกะและดูแลสัตว์เลี้ยงในสวนที่อยู่ข้างบ้าน

หนึ่งวัน ทอมได้รับเป็นของวันเกิดของเขา พ่อแม่ของเขานำเขาไปยังฟาร์มที่มีแกะน้อยๆ ทอมตื่นเต้นมากเพราะเขาได้ทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ทอมได้รับแกะน้อยชื่อ “นาที” ซึ่งเป็นแกะน้อยน่ารักที่มีขนนุ่มและตาสะอาด ทอมทำหน้าที่เลี้ยงและดูแลนาทีทุกวัน เขาให้นาทีกินหญ้าและนำมันไปเล่นในทุ่งหญ้าที่สวยงามข้างบ้าน นาทีกลายเป็นเพื่อนที่ดีของทอม เขาเล่นกับทอมทุกวันและกินอาหารที่ทอมให้มาทุกวัน นาทีสอนทอมถึงความรับผิดชอบและการเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง

ทอมเริ่มรู้สึกมีความสุขมากขึ้น การเลี้ยงแกะไม่เพียงเป็นหน้าที่ แต่กลายเป็นทริปที่ทำให้ทอมรู้สึกมีความสุขและมีความสมหวังในชีวิต

นิทานนี้สอนให้รู้ว่า การมีความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขและประสบการณ์ที่มีค่าในชีวิต