Tag ความเชื่อ

ความหมายของนิทานชีวิต

นิทานชีวิตเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มักมีตัวละครที่เป็นมนุษย์ธรรมดา ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

ความหมายของนิทานเทพนิยาย

นิทานเทพนิยายเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มักมีตัวละครจากความเชื่อพื้นบ้าน (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้)