Tag นิทานเรื่องกบสองตัว

นิทานเรื่องกบสองตัว

นิทานเรื่องกบสองตัว
นานมาแล้วในป่าดงสีรุ้งมีกบสองตัวที่ชื่อ "ก็อต" และ "กีต้า" พวกเขาเป็นเพื่อนรักที่สนิทมากและมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศของป่าเขาอย่างสมบูรณ์แบบ