Tag นิทานเรื่องขมิ้นกับปูน

นิทานเรื่องขมิ้นกับปูน

นิทานเรื่องขมิ้นกับปูน
ในหมู่บ้านชาวนาหนึ่ง มีเด็กสองคนชื่อว่าขมิ้นและปูน ทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆ พวกเขามักทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา