Tag นิทานเรื่องคนขี้เกียจกับวัว

นิทานเรื่องคนขี้เกียจกับวัว

นิทานเรื่องคนขี้เกียจกับวัว
นานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆ อันสุขสบาย มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิม คิมเป็นคนขี้เกียจที่สุดในหมู่บ้านนั้น