Tag นิทานเรื่องช้างสองตัว

นิทานเรื่องช้างสองตัว

นิทานเรื่องช้างสองตัว
หนึ่งครั้งในป่าสาบาน มีช้างสองตัวชื่อว่า โบและโบอี้ ทั้งคู่มีรักและเคียงข้างกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน