Tag นิทานเรื่องต้นกล้วยกับต้นหญ้า

นิทานเรื่องต้นกล้วยกับต้นหญ้า

นิทานเรื่องต้นกล้วยกับต้นหญ้า
เมื่อนานมาแล้วในป่าเขาหนึ่ง มีต้นกล้วยหนึ่งที่โตอยู่กลางแสงแดดสดใสอันสดใส มีดอกกล้วยสีสวยงามที่ดอกของไม้ทั้งหลายอิ่มเอมใจด้วยความสวยงามของมัน