Tag นิทานเรื่องปลาใจแคบ

นิทานเรื่องปลาใจแคบ

นิทานเรื่องปลาใจแคบ
นานมาแล้วในห้วงน้ำใสแห่งหนึ่ง มีปลาน้อยตัวหนึ่ง เพื่อนๆต่างตั้งชื่อให้เขาว่าปลาใจแคบ เพราะเป็นปลาที่ขี้เหนียวและใจร้อนที่สุดในสรรพสัตว์น้ำทั้งหลาย ปลาใจแคบไม่เคยแบ่งปันอาหารกับเพื่อนปลา