Tag นิทานเรื่องผีเสื้อและนกสองตัว

นิทานเรื่องผีเสื้อและนกสองตัว

นิทานเรื่องผีเสื้อและนกสองตัว
เมื่อกลางคืนที่เต็มไปด้วยเงามืด ผีเสื้อและนกสองตัวจึงปรากฏตัวอยู่ในป่าลึก พร้อมที่จะเริ่มเข้าชิงสิ่งที่พวกเขาต้องการ.