Tag นิทานเรื่องพ่อค้าขายปลา

นิทานเรื่องพ่อค้าขายปลา

นิทานเรื่องพ่อค้าขายปลา
ในหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ที่สุดของทะเลสีคริสตัล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ "เมฆ" ที่มีความฝันในการให้ความสุขแก่คนในหมู่บ้านของเขา ด้วยปลาที่สดใหม่แห่งนี้