Tag นิทานเรื่องลิงกับเต่า

นิทานเรื่องลิงกับเต่า

นิทานเรื่องลิงกับเต่า
มีวันหนึ่งลิโอเสนอท้าทายเต่าต้าที่จะแข่งขันวิ่ง ทุกคนในป่ามีความตื่นเต้นและรอคอยดูกัน เต่าต้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันมาก่อน แต่เขาตกลงที่จะลองท้าทายลิโอ