Tag นิทานเรื่องลิงกับเม่น

นิทานเรื่องลิงกับเม่น

นิทานเรื่องลิงกับเม่น
ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีลิงชื่อว่าลีโอ นักเดินป่าที่ชอบสำรวจและค้นหาผลไม้อร่อยๆ เขามีมิตรที่เป็นเสือชื่อว่าเต้ย