Tag นิทานเรื่องสิงโตกับกระต่าย

นิทานเรื่องสิงโตกับกระต่าย

นิทานเรื่องสิงโตกับกระต่าย
ในป่าดงหนึ่ง มีสิงโตชาวใจดีชื่อ "เรคค้า" และกระต่ายขี้ขลาดชื่อ "โฮป" พวกเขาเคยเป็นเพื่อนกันมานานและมักจะช่วยกันในสิ่งที่ต่างๆ ในป่า