Tag นิทานเรื่องหมากับเงา

นิทานเรื่องหมากับเงา

นิทานเรื่องหมากับเงา
ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่บนดงเขามีหมาชื่อ "โรสี" ซึ่งเป็นหมาที่น่ารักและเป็นมิตร โรสีมักจะเดินเล่นในป่าและทุ่มเทในความสงบสุขกับธรรมชาติ