Tag นิทานเรื่องหมีกับผึ้ง

นิทานเรื่องหมีกับผึ้ง

นิทานเรื่องหมีกับผึ้ง
ในป่าที่เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมอบอุ่น มีหมีชื่อ "บี๋" ที่มีความปรารถนาที่สุดในน้ำผึ้ง ส่วนผึ้งชื่อ "พีช" มีความอุตส่าห์ที่จะรักษาน้ำผึ้งของตนให้ปลอดภัย