Tag นิทานเรื่องห่านอยากเป็นหงส์

นิทานเรื่องห่านอยากเป็นหงส์

นิทานเรื่องห่านอยากเป็นหงส์
ในป่าหนึ่ง มีห่านหนึ่งที่มีความปรารถนาอยากจะเป็นหงส์ เขาชื่นชอบสีขาวสวยงามของขนของเขาและรู้สึกเอาใจใส่ในความสวยงามของตัวเองอย่างมาก