Tag นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ

นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ

นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
ทอมเริ่มรู้สึกมีความสุขมากขึ้น การเลี้ยงแกะไม่เพียงเป็นหน้าที่ แต่กลายเป็นทริปที่ทำให้ทอมรู้สึกมีความสุขและมีความสมหวังในชีวิต