Tag นิทานเรื่องเสือโคร่งผู้โง่เขลา

นิทานเรื่องเสือโคร่งผู้โง่เขลา

นิทานเรื่องเสือโคร่งผู้โง่เขลา
ในป่าแห่งหนึ่งมีเสือโคร่งตัวหนึ่งอาศัยอยู่ มันเป็นเสือที่โง่เขลาและเห็นแก่ตัว มันไม่สนใจสัตว์อื่น ๆ ในป่า และไม่เคยช่วยเหลือใคร เสือโคร่งมักจะหาอาหารโดยการลอบดักและทำร้ายสัตว์อื่น ๆ ที่อ่อนกว่ามัน