Tag นิทานเรื่องแม่เต่ากับลูกเต่า

นิทานเรื่องแม่เต่ากับลูกเต่า

นิทานเรื่องแม่เต่ากับลูกเต่า
ในสมุทรสาบอันกว้างใหญ่, มีแม่เต่าชื่อ "แม่นางทอร์ติส" ที่มีกระดูกหลังยาวและเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความรักและความเป็นกลางกับทุกสิ่งมีชีวิตในทะเล.