Tag เทพนิยาย

ความหมายของนิทานเทพนิยาย

นิทานเทพนิยายเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มักมีตัวละครจากความเชื่อพื้นบ้าน (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้)